ระบบฐานข้อมูลพยาบาล

ออกแบบและวางระบบฐานข…

 • Company
  สำนักการพยาบาล
 • Since
  2012 – Present
 • Link
  database.nursing.go.th
 • Industry
  System, Data Analysis
 • Website

ออกแบบและวางระบบฐานข้อมูลพยาบาล สำหรับการเก็บข้อมูลรายปีของพยาบาลทั้งหมดในประเทศ พร้อมปรับปรุงระบบการรายงานผล ระบบการแสดงผลข้อมูล กราฟแสดงสถิติข้อมูล.

They did it with Jumpstart

Tiins.com

บริการรับดูแลเว็บไซต…

Read Story

Redesign Website – AtlantaMedicare.co.th

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ห…

Read Story

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

ออกแบบเว็บไซต์และพัฒ…

Read Story
Arrow-up