ระบบฐานข้อมูลพยาบาล

ออกแบบและวางระบบฐานข…

 • Company
  สำนักการพยาบาล
 • Since
  2012 – Present
 • Link
  database.nursing.go.th
 • Industry
  System, Data Analysis
 • Website

ออกแบบและวางระบบฐานข้อมูลพยาบาล สำหรับการเก็บข้อมูลรายปีของพยาบาลทั้งหมดในประเทศ พร้อมปรับปรุงระบบการรายงานผล ระบบการแสดงผลข้อมูล กราฟแสดงสถิติข้อมูล.

They did it with Jumpstart

Btss.co.th

Barcode Tech Systems…

Read Story

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ออกแบบเว็บไซต์หน่วยง…

Read Story

Theperfect-label.com

เป็นการ Re-Design หน…

Read Story
Arrow-up