Re-Design AtlantaMedicare ปี 2019

Re-Design AtlantaMedicare ปี 2019

Re-Design Website AtlantaMedicare ปี 2019

การ Re-Design เว็บไซต์ใหม่จากโครงสร้างเดิมที่ติด Google SEO หน้าแรกอยู่แล้วนั้น การเก็บข้อมูลโครงสร้าง Keywords ไว้สำหรับเป็นอย่างมาก หากมีความผิดพลาดอาจทำให้ลูกค้าทั้งหมดใหม่แล้วเก่าที่เคยค้นหาสินค้าและบริการเราหายไปทั้งหมด

และการออกแบบเว็บไซต์นั้นทางทีมงานพระนครซอฟต์ได้ทำการเก็บข้อมูลโครงสร้าง Keywords ไว้หมดแล้วและออกแบบเพื่อการเน้นย่ำความเป็น Brand Atlantamedicare ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น