รับทําเว็บไซต์ WordPress – บริษัท พระนครซอฟต์ จำกัด

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ WordPress

สร้างเว็บไซต์ที่จะช่วย เพิ่มคุณค่าทางธุระกิจของคุณให้เป็นที่จดจำบนโลกออนไลน์

ที่พระนครซอฟต์เราออกแบบเว็บไซต์จากความเป็นตัวตน เพื่อสร้างคุณค่าผ่านงานออกแบบ ให้เป็นที่จดจำแบรนด์ สินค้าและบริการ จนเพิ่มยอดขายได้ในปัจจุบันและต่อยอดได้ในอนาคต

Our Services

ทำไม? ต้องให้พระนครซอฟต์ออกแบบและสร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่เราออกแบบและสร้างนั้นมาจากความเป็นตัวตนของคุณ ถูกคิดในด้านการนำเสนอเนื้อหาและการจัดวางองค์ประกอบ ความเหมาะสมของข้อมูล ที่เน้นเรื่องภาพลักษณ์ ให้เป็นที่จดจำง่ายต่อผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และระบบเว็บไซต์ที่เราสร้างให้นั้นยังสามารถนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น CRM, E-Commerce, E-Learning ได้ในอนาคต.

ที่พระนครซอฟต์เรายึดถือคุณค่าในการบริการ เราเป็นเสมือนหนึ่งในทีมงานคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริการออกแบบเว็บไซต์, บริการสร้างเว็บไซต์, และบริการดูแลเว็บไซต์เราจะคิดแทนและคิดก่อนเสมอว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในบริการของเรานั้น จะส่งผลดีต่อธุรกิจคุณได้อย่างไร และทางใดได้บ้าง นั้นคือเหตุผลและคุณค่าที่เรายึดถือเป็นสำคัญ

ด้วยประสบการณ์การทำงานตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทั้งในสายงานดิจิตอลและออนไลน์เราได้สั่งสมประสบการณ์การสร้างและออกแบบเว็บไซต์โดยแน้นที่คุณค่าทางธุรกิจนำมานำเสนอบนโลกออนไลน์ ให้เป็นตัวตนของธุรกิจนั้นๆ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความยั่งยืนของเว็บไซต์ ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ที่เราสร้างขึ้นร่วมกันระหว่างเรา (พระนครซอฟต์) และคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณยังไม่สะดวกในการกรอกข้อมูล สามารถโทรมาสอบถามกับเราก่อนได้

Our Processes

service-image-happy-customer

วิเคราะห์ วิเคราะห์ วิเคราะห์

วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า วิเคราะห์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำมาออกแบบเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึง CI
service-image-awards-won

ระบบเว็บไซต์ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต

เราสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ WordPress CMS ที่สามารถนำระบบมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็น ระบบ E-Commerce หรือ E-Learning และ Sale page ได้ในอนาคต
service-image-years-of-experience

วัดผลและปรับปรุง

เก็บสถิติติดตามผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์ และนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบและโครงสร้างเว็บไซต์

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย

โครงสร้างเว็บไซต์ที่เราออกแบบ

โครงสร้างเว็บไซต์ที่เราออกแบบจะประกอบไปด้วยแนวคิด CI ของธุรกิจนั้นๆหรือจุดประสงค์ในการนำเว็บไซต์ เพื่อให้ออกแบบเว็บไซต์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

ระบบเว็บไซต์ที่เราจัดทำ

ระบบเว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้นสร้างจากจุดประสงค์หลักในการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา แต่ยังสามารถต่อยอดการใช้ระบบเว็บไซต์ในอนาคตได้อีกด้วย เช่น ระบบเสริมด้าน CRM หรือ เพิ่มระบบ E-Commerce เข้ามาในเว็บไซต์เดิม.

ติดตามและวัดผลเว็บไซต์

การติดตามผลและวัดผลเว็บไซต์หลังจากเว็บไซต์ออนไลน์ไปแล้วส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานด้านการตลาดอได้ในอนาคต

ผลงานของเรา

Get creative solutions.
Everyone is a potential creator.

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
สำหรับธุรกิจคุณ

กรอกข้อมูลความต้องการและเป้าหมายของคุณ

Web Business (#2)

เราจะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะส่งบทความหรือข้อมูลด้านการบริการของเราตามความสนใจของคุณ กรุณาติ๊กช่องด้านบนนี้เพื่อรับทราบและยินยอมให้เราติดต่อคุณต่อไป