ออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ tiins.com

ออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ tiins.com

เกี่ยวกับผลงาน

Re-Design เว็บไซต์พร้อมดูแลเว็บไซต์ Tiins.com

ทาง บ.พระนครซอฟต์ ได้รับความไว้วางใจให้ทำการ Re-Design เว็บไซต์ใหม่จากแบบเว็บไซต์เดิมในรูปแบบการใช้งานไม่ตรงกับกลุ่มผู้ใช้งาน นั้นคือเหตุผลที่ต้องทำการ Re-Design เว็บไซต์ใหม่

ส่วนการดูแลเว็บไซต์นั้นเป็นการให้บริการในด้านการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ออกแบบแบนเนอร์สำหรับงานกิจกรรมการอบรมต่างๆ และบริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับข้อมูลจากผู้สมัครเข้ามาในระบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านโครงสร้างระบบออนไลน์ของทางสถาบันประกันภัยอีกด้วย

หน้าเว็บไซต์เดิม

Story.

ความชัดเจนของโครงสร้างข้อมูล นำมาสู่การออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลที่เป็น Session ออกกันอย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ใช้งานที่ง่ายและเข้าดึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน