ดูแลเว็บไซต์ Khiri Travel

ดูแลเว็บไซต์ Khiri Travel

เกี่ยวกับผลงาน

บริการดูแลเว็บไซต์ Khiri Travel

ผลงานการให้บริการดูแลระบบเว็บไซต์ WordPress Khiri Travel ปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด เช่น ระบบ Themes ปรับให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างของ WordPress ปรับปรุง Child Themes แก้ไข Code ที่เป็นช่องโหวต่อการโจมตีและก่อกวนระบบเว็บไซต์