ออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับผลงาน

ออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

พระนครซอฟต์ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบเว็บไซต์พร้อมดูแลเว็บไซต์หลักเว็บไซต์ออนไลน์ โดยเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มีระบบสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลและรับสิทธิพิเศษต่างๆจากรังสีวิทยาสมาคม

หลังจากเว็บไซต์ออนไลน์แล้วทีมงานพระนครซอฟต์ดำเนินการดูแลเว็บไซต์โดยมีขอบเขตการให้บริการในการเพิ่ม ลด รายการข่าวสาร ออกแบบแบนเนอร์วันสำคัญหรือออกแบบแบนเนอร์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับปรับปรุงระบบเว็บไซต์และระบบสมาชิกอีกด้วย