ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

เกี่ยวกับผลงาน

บริการดูแลเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

ทาง บ.พระนครซอฟต์ ได้รับความไว้วางใจให้มอบบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (www.gsbresearch.or.th) โดยมีขอบเขตการให้บริการในการออกแบบรูปแบนเนอร์วันสำคัญ วางโครงสร้างระบบเว็บไซต์ WordPress และบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งการวางโครงสร้าง SEO เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และส่งผลไปยังบทความต่างๆภายในเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน