ออกแบบเว็บไซต์ Tasco-black.com เว็บไซต์ระบบ E-Commerce

ออกแบบเว็บไซต์ Tasco-black.com เว็บไซต์ระบบ E-Commerce

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์ TASCO (THAILAND) CO., LTD.

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้งานระบบ E-Commerce แสดงสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างแอร์คุณภาพ แสดงรายการสินค้าที่เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ช่างได้เข้ามาดูคุณสมบัติได้อย่างง่าย และบงบอกกลุ่มชนิดสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อการเข้าใจที่ตรงกันระหว่างจัดผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ