ออกแบบและดูแลเว็บไซต์ Boss Avenue

ออกแบบและดูแลเว็บไซต์ Boss Avenue

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์ BFM Keminates

เรามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ BGM Keminates ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอที่ทรงคุณค่าของตัวสินค้า Keminates ตัวเว็บไซต์สื่อสารออกมาในทางที่เน้นคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ สามารถค้นตัวสินค้าได้ง่ายจากผู้ใช้งาน

Story.

การออกแบบจากการร่วมมืระหว่างทีมงานพระนครซอฟต์และทีมงานของทาง BFM Keminates เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างเด่นชันมากที่สุด