ดูแลเว็บไซต์ TRAVEL WONDERS

ดูแลเว็บไซต์ TRAVEL WONDERS

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์ TRAVEL WONDERS CO., LTD.

ผลงานการดูแลเว็บไซต์ที่เน้นในเรื่องของการอัพเดทข้อมูลที่สดใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ได้อย่างตรงใจจากการอัพเดทข้อมูลทัวร์

นอกจากการอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์แล้ว ทางทีมงานพระนครซอฟต์ได้ปรับปรุงระบบ ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของ SEO อีกด้วย