ออกแบบเว็บไซต์ ครูหัวใจใหม่ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

ออกแบบเว็บไซต์ ครูหัวใจใหม่ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์ ครูหัวใจใหม่ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

การออกแบบเว็บไซต์ครูหัวใจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมของคุณครูที่มีความแนะทางการเรียนการสอนแบบใหม่ เว็บไซต์จะเน้นไปในทิศทางการใช้งานของกลุ่มคุณครู โทนสีเข้าถึงง่าย อารมและความรู้สึกที่เป็นมิตร

Story.

โครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (ครูหัวใจใหม่) Holistic Learning Creative Media and Content และสถาบันอาศรมศิลป์