ออกแบบเว็บไซต์ Nx-thailand.com

ออกแบบเว็บไซต์ Nx-thailand.com

เกี่ยวกับผลงาน

ออกแบบเว็บไซต์ Nx-thailand.com

ได้รับการแนะนำจากทางลูกค้าในการบอกต่อในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ Nx-thailand.com โดยได้ Concept จากการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เน้นรูปแบบการขายหรือ Salepage แสดงตัวตในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากทาง SIEMENS อย่างเป็นทางการ