Prachautidcanvas.com เว็บไซต์ที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์

Prachautidcanvas.com เว็บไซต์ที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์

เกี่ยวกับผลงาน

ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท ประชาอุทิศแคนวาส จำกัด

ข้อมูลสำคัญสำหรับการออกแบบเว็บไซต์และการเผยแพร์ตัวตนบนโลกออนไลน์ จากเดิมเว็บไซต์Prachauticanvas.com ใช้งานกับระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปและทำการสร้างคำค้นหาในโลกอินเตอร์เน็ตมาพอสมควร ทางพระนครซอฟต์ได้เขามาออกแบบเว็บไซต์ใหม่ให้ทันสมัยและทำให้ติดคำค้นหาบนโลกออนไลน์ให้จากขึ้น จากโครงสร้าง Keywords เดิมที่มีให้เชื่อมและปิดการขาย (Conversion) ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนแสดงผลหน้าจอมือถือ

ส่วนการแสดงผลบนหน้าจอมือถือ เพื่อรองรับในอนาคตด้วยการออกแบบ Resposive Design