Atlanta Medicare Co.,Ltd.

Website


Client: Atlanta Medicare Co.,Ltd.

Since: 2016

Link: atlantamedicare.co.th

Type: Website, Responsive Design, Branding

การออกแบบเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ของ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ทางทีมได้ออกแบบตามองค์ประกอบของ CI บริษัท ทำให้รูปแบบการวางข้อมูลเว็บไซต์และโทนสีนั้นแสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายยา

no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป