ออกแบบเว็บไซต์ Alcor.com.sg

ออกแบบเว็บไซต์ Alcor.com.sg

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์ Alcor.com.sg

ออกแบบเว็บไซต์ Alocor.com.sg เป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศที่ร่วมทุนกันกับบริษัทในไทยกับประเทศสิงคโปร์โดยการออกแบบจะเป็นการออกแบบทีเน้นถึงความเป็นอินเตอร์เนชั่นเนล บริการและสินค้าที่ทางบริษัทมีอย่างชัดเจน

Story.

การออกแบบเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยข้อมูลจากทางลูกค้าจัดเตรียมให้และให้ทีมงานพระนครซอฟต์จัดทำโครงสร้าง Sitemap และการออกแบบมาจาก CI ของทางลูกค้าเน้นความเป็นสากลมากที่สุด