ทําเว็บไซต์แสดงสินค้า Msc.co.th

ทําเว็บไซต์แสดงสินค้า Msc.co.th

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดทำเว็บไซต์แสดงสินค้า Msc.co.th

เป็นการ Re-Design หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด วางโครงสร้างของเว็บไซต์จัดหมวดหมูสินค้าเพื่อให้เข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อมระบบการจัดการเนื้อหาที่เป็น 2 ภาษา