msc.co.th

Corporation


Client: บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

Since: 2017

Link: msc.co.th

Type: ออกแบบเว็บไซต์, ดูแลเว็บไซต์

เป็นการ Re-Design หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด วางโครงสร้างของเว็บไซต์จัดหมวดหมูสินค้าเพื่อให้เข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อมระบบการจัดการเนื้อหาที่เป็น 2 ภาษา