larmmin.com

Corporation


Client: บริษัท สินเจริญรับเบอร์ จำกัด

Since: 2017

Link: larmmin.com

Type: ดูแลเว็บไซต์

ทางทีมพระนครซอฟต์ ได้ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เดิมให้เป็น Responsive Design การปรับโครงการให้รองรับ SEO ปรับจุดคลิกโดยใช้ Heatmaps จับที่หน้าเว็บเพื่อให้การคลิกผ่านไปที่หน้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้น พร้อมดูแลเว็บไซต์ในส่วนของระบบ WordPress และอัพเดทระบบ อัพเดทเนื้อหาต่างๆของเว็บไซต์อีกด้วยครับ