ดูแลเว็บไซต์ บริษัท สินเจริญรับเบอร์ จำกัด

Website


Client: บริษัท สินเจริญรับเบอร์ จำกัด

Since: 2017

Link: larmmin.com

Type: MA Website, Responsive Design

ทางทีมพระนครซอฟต์ ได้ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เดิมให้เป็น Responsive Design การปรับโครงการให้รองรับ SEO ปรับจุดคลิกโดยใช้ Heatmaps จับที่หน้าเว็บเพื่อให้การคลิกผ่านไปที่หน้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้น พร้อมดูแลเว็บไซต์ในส่วนของระบบ WordPress และอัพเดทระบบ อัพเดทเนื้อหาต่างๆของเว็บไซต์อีกด้วยครับ

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป