ออกแบบ Salepage เว็บไซต์ Solidedgethailand.com

ออกแบบ Salepage เว็บไซต์ Solidedgethailand.com

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์ solidedgethailand.com

ออกแบบ Salepage เว็บไซต์ Solidedgethailand.com เป็นการออกแบบเว็บไซต์แบบ One-Page เพื่อนำเสนอ Sofeware คุณสมบัติต่างๆของตัวโปรแกรมโดยที่ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อส่งตัวโปรแกรมให้ทดลองใช้งานได้

Story.

ตัวระบบเว็บไซต์ใช้งานเป็นระบบ WordPress รองรับการรับข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเพื่อทำการเก็บข้อมูลให้ทีม Sale ติดต่อกลับหาลูกค้าที่สนใจในโปรแกรมอีกครั้ง นอกจากนี้ตัวระบบสามารถส่งอีเมลเพื่อทำการตลาดและเก็บสถิติเพื่อวัดผลหน้าเว็บไซต์ในการทำการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการขายและการโฆษณาทั้ง Facebook Ads และ Google Ads อีกด้วย