ดูแลเว็บไซต์สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย

ดูแลเว็บไซต์สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการดูแลเว็บไซต์สำนักงานกลาง สภากาดชาดไทย

ดูแลเว็บไซต์สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย ระบบของเว็บไซต์สภากาชาดไทยเป็นระบบ WordPress ทีมงานพระนครซอฟต์ สามารถเข้าไปจัดการระบบเว็บไซต์ได้เลย ด้วยการเพิ่มเนื้อหา และสร้าง Function ต่างๆตามที่สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย