ออกแบบเว็บไซต์ท่องเที่ยว Japanintouch.com

ออกแบบเว็บไซต์ท่องเที่ยว Japanintouch.com

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดออกเว็บไซต์ท่องเที่ยว Japanintouch.com

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ หรือ Re-Design เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างประเทศและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น พร้อมดูแลเว็บไซต์ วางโครงสร้าง SEO ในการแสดงผลการค้นหา การอัพเดทเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์และการออกแบบแบนเนอร์ที่ใช้งานในเว็บไซต์อีกด้วย

Story.

การ Redesign เว็บไซต์ท่องเทียวต้องตั้งต้นด้วยข้อมูลโปรแกรมทัวร์ หมวดหมู่ โครงสร้างเนื้อหาของโปรแกรมทัวร์นำมาประกอบการออกแบบเว็บไซต์ และกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ว่าสุดท้ายแล้วเว็บไซต์จะออกมาเป็นแบบใดและทำการปิดการขายอย่างไร