แนะนำ Plugin 404 Solution เพื่อจับการ Error 404 ของ WordPress

แนะนำ Plugin 404 Solution เพื่อจับการ Error 404 ของ WordPress

404-solution-screenshot-1-1

แนะนำ Plugin 404 Solution เพื่อจับการ Error 404 ของ WordPress เป็น Plugin ที่หน้าสนใจและควรจะติดตั้งไว้ในเว็บไซต์ของทุกๆท่านที่ใช้งาน WordPress โดยตัว Plugin 404 Solution มีความสามารถในการจับ URL ที่ถูกเปลี่ยน ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าที่มีอยู่จริง หรือ ทำขึ้นมาใหม่ได้ การเปลี่ยนเส้นทางสามารถสร้างขึ้นจากการจับคู่ URL ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์มักจะพยายามเข้าถึงแต่ไม่มีหน้านั้นจริงๆ ให้สามารถส่งไปที่ URL ที่มีหน้านั้นอยู่จริงๆได้

คุณสมบัติของ Plugin 404 Solution

  1. เปลี่ยนเส้นทางของ URLs ที่ไม่มีอยู่จริง ให้ส่งไปหน้าที่มีอยู่จริงได้
  2. สร้างการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติตาม URL ที่ผู้เข้าชมมักจะพยายามเข้าชม
  3. ดูรายการ 404 URL ที่เกิดขึ้น
  4. รองรับ Woocommerce
  5. รองรับ pages, posts, products, and custom post types
  6. สามารถแสดงรายการ 404 URLs โดยการใช้งานผ่าน Shortcode
  7. ลบการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติเมื่อ URL ตรงกับหน้าเว็บใหม่หรือโพสต์ลิงก์ถาวร

อย่างไรลองดาวน์โหลด เข้าใช้งานได้ที่ 404 Solution ครับ

แนะนำ Plugin 404 solutionแนะนำ Plugin 404 solutionแนะนำ Plugin 404 solution

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *