404-solution-screenshot-1-1
ความรู้ด้านเว็บไซต์ WordPress

แนะนำ Plugin 404 Solution เพื่อจับการ Error 404 ของ WordPress

แนะนำ Plugin 404 Solution เพื่อจับการ Error 404 ของ WordPress เป็น Plugin ที่หน้าสนใจและควรจะติดตั้งไว้ในเว็บไซต์ของทุกๆท่านที่ใช้งาน WordPress โดยตัว Plugin 404 Solution มีความสามารถในการจับ …

Read More
Woocommerce-รองรับ-Facebook-Pixel-แล้ว-1
ความรู้ด้านเว็บไซต์ WordPress

Woocommerce รองรับ Facebook Pixel แล้ว

ระบบเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถทำเป็นเว็บไซต์ E-Commerce ขายของออนไลน์โดยการติดตั้ง Woocommerce Plugin เข้าไปในระบบ ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับเว็บไซต์จัดการเนื้อหาหรือมีเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของ WordPress อยู่แล้ว และอีกด้านหนึ่งของทางด้าน Social Network อย่าง Facebook หรือ Fanapge …

Read More