เมื่อความเร็วเว็บไซต์มีผลต่ออันดับ Google Search บนมือถือ จะทำอย่างไร?

เมื่อความเร็วเว็บไซต์มีผลต่ออันดับ Google Search บนมือถือ จะทำอย่างไร?

โมเดลประสิทธิภาพ RAIL 4 ส่วน

ทำไงดี เว็บโหลดช้า ความเร็วเว็บไซต์ ในการโหลดหน้าเว็บ บนมือถือ ส่งผลต่ออันดับใน Google  ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ !!!

ความเร็วเว็บไซต์ ในการโหลดหน้าเว็บการ ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ ให้เข้ากับยุคปัจจุบันที่มีการใช้งานมือถือมากขึ้นและการเข้าใช้งานเว็บไซต์จากมือถือก็มากขึ้นด้วย การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับมือถือ เป็นผลให้ Google จะเริ่มเอาความเร็วหน้าเว็บมาเป็นปัจจัยในการจัดอันดับผลการค้นหาบนมือถือ เรียกการจัดอันดับแบบใหม่นี้ว่า “Speed Update” มีผลกับเว็บไซต์ที่โหลดช้าสุด และส่งผลการ Keyword ที่มีคนค้นหาน้อยโดยการจัดอันดับขึ้นไปเลื่อยๆครับ แต่ก็อาจจะติดอยู่ในอันดับที่ดีได้ ถ้าเป็นหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ดีและมีความเกี่ยวข้องสูงต่อให้เว็บไซต์นั้นๆโหลดได้ช้าก็ตามทำยังไงเมื่อ เว็บโหลดช้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ออกแบบเว็บไซต์ และปรับหน้าเว็บไซต์ให้รองรับ มือถือ ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ และมั่นตรวจสอบ Keyword ที่ทำงานอยู่ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง SEO แต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ดีและมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ Keyword ที่ผู้ใช้งานคนพบด้วยนั้นเองครับ

การทดสอบความเร็วเว็บไซต์

Google แนะนำ Tools ในการทดสอบความเร็วเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและสามารถเข้าทดสอบได้ที่ PageSpeed Insights คือ เครื่องมือที่รายงานความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ โดยการจัดอันดับเป็นการให้คะแนน จากประสบการณ์ผู้ใช้ว่าหน้าเว็บทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน และช่วยแนะนำวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน้าเว็บด้วย

ความเร็วเว็บไซต์,การโหลดหน้าเว็บ, ความเร็วเว็บไซต์บนมือถือ ,โมเดลประสิทธิภาพ RAIL 4 ส่วน,ปรับโครงสร้างเว็บไซต์,เว็บโหลดช้า

โมเดลประสิทธิภาพ RAIL 4 ส่วน

  1. Response คือ เว็บไซต์รองรับมือถือ และต้องแสดงผลใน 50 มิลลิวินาที
  2. Animation คือ การใช้งาน Animation ทำให้การโหลดเว็บช้าลงหรือเปล่า ภาพเคลื่อนไหวจะต้องแสดงในระยะ 10มิลลิวินาที หรือน้อยกว่า
  3. Idle คือ เพิ่มระยะเวลาของผู้ใช้ให้อยู่ในหน้าเว็บไซต์นั้นให้มากกว่า 50 มิลลิวินาที
  4. Load  คือ นำเสนอเนื้อหาและโต้ตอบภายใน 5 วินาที

เป็นเทคนิคที่แนะนำมาจาก Chrome User Experience Report (รายงานประสบการณ์ของผู้ใช้ Chrome) ครับ และสามารถไปปรับใช้งานกับเว็บไซต์ของทุกท่านได้ครับ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *