ทำเว็บไซต์ Pdcable.com

ทำเว็บไซต์ Pdcable.com

เกี่ยวกับผลงาน

รายละเอียดการทำเว็บไซต์ Pdcable.com

Re-Design เว็บไซต์ หรือ ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ สำหรับเว็บไซต์ Phelps Dodge International (Thailand) Ltd. เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงรายการสินค้า การออกแบบจะเน้นไปในเรื่องของการแสดงหมวดหมู่สินค้าและโครงการที่เคยทำมา เสริมสร้างแบนด์และความหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับ Resposive พร้อมรองรับ Motion Graphic

เว็บไซต์เดิมก่อนออกแบบ

เว็บไซต์ออกแบบใหม่

Story.

งานออกแบบเว็บไซต์ของ Pdcable.com เพื่อปรับปรุงการแสดงผลให้รองรับหน้าจอมือถือและแสดงความเป็นตัวตนของ Phelps dodge ที่ชัดเจนมากขึ้นเก่าเดิม