pdcable.com

Corporation, e-Commerce


Client: Phelps Dodge International (Thailand) Ltd.

Since: 2017-2018

Link: pdcable.com

Type: ออกแบบเว็บไซต์

Re-Design เว็บไซต์ หรือ ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ สำหรับเว็บไซต์ Phelps Dodge International (Thailand) Ltd. เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงรายการสินค้า การออกแบบจะเน้นไปในเรื่องของการแสดงหมวดหมู่สินค้าและโครงการที่เคยทำมา เสริมสร้างแบนด์และความหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับ Resposive พร้อมรองรับ Motion Graphic