ออกแบบเว็บไซต์ราชการ กองบริการการศึกษา มจพ

ออกแบบเว็บไซต์ราชการ กองบริการการศึกษา มจพ

เกี่ยวกับผลงาน

ออกแบบเว็บไซต์ราชการ กองบริการการศึกษา มจพ.

เป็นการ Re-Design หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด จากการออกแบบหน้าเว็บไซต์เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยรองรับหน้าจอมือถือ พร้อมดูแลเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ราชการ กองบริการการศึกษา มจพ

แบบเว็บไซต์เก่าก่อนออกแบบใหม่

Story.

หากพูดถึงการออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการละก็ความยากในการออกแบบจะมีอยู่ได้แน่ๆคือเรื่องแบบของเว็บไซต์ที่ออกแบบมา การตัดสินใจของแบบเว็บไซต์ต้องตัดสินใจอยู่ในกรอบของข้อมูลการนำเสนอข้อมูลและกลุ่มผู้ใช้งาน ผลงานที่ออกแบบมาจึงมีความเป็นหน่วยงานราชการและกลุ่มผู้ใช้งานระบบเป็นหลัก