จัดทำระบบ E-Learning กรมควบคุมโรค

จัดทำระบบ E-Learning กรมควบคุมโรค

เกี่ยวกับผลงาน

ออกแบบเว็บไซต์ และจัดทำระบบ E-Learning หลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ กรมควบคุมโรค

ทาง บ.พระนครซอฟต์ ได้รับความไว้วางใจให้จัดทำระบบ E-Learning ของหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมบุคลากรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย และบุคคลทั้วไปก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้เช่นกัน

ระบบ E-Learning มีความสำคัญต่อผู้เรียนที่ต้องการผ่านหลักสูตรออนไลน์นี้เพื่อไปสอบภาคปฎิบัติอีกครั้งกับกรมควบคุมโรคอีกครั้ง โดยระบบจะออกใบ certificate เพื่อยืนยันการจบหลักสูตรนี้ และผู้ที่สามารถผ่านหลักสูตรนี้ได้ จะต้องสอบผ่านแบบทดสอบหลังบททุกบทโดยมีคะแนนรวมกันต้องมากกว่า 80% ของคะแนนทั้งหมด