การสร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing ช่วยในธุรกิจได้อย่างไร

การสร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing ช่วยในธุรกิจได้อย่างไร

สร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing

คอนเทนต์ใช้สำหรับการสร้างแบรนด์ได้

การ สร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อที่เว็บไซต์ สามารถส่งเสริมหรือสร้างแบรนด์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของแบรนด์นั้นๆ การทำเช่นนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่น การเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การบริการของบริษัท หรือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของตัวสินค้าของบริษัท ทำให้การค้นหาจากหน้า Google มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และ สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้อีกท่านหนึ่งด้วย

สร้าง AWARENESS

วิดีโอตัวอย่างการสร้าง Awareness ได้ดีและไปในทางสร้างสรรทำให้มีการพูดถึงและเป็นที่ติดตามเป็นอย่างมาก เช่น Will It Blend

สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือ กลุ่มลูกค้าของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การสร้างลูกค้าใหม่ การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะยังชี้แจงไม่ละเอียดพอในการสร้างความเข้าใจในสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น การบริการของการออกแบบกราฟฟิกมีขั้นตอนใดบ้าง การผลิตของสินค้าอย่างไร มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในบ้างในการสร้างผลงาน

คอนเทนต์เพื่อช่วยเหลือลูกค้า

เนื้อหาสำหรับการช่วยเหลือลูกค้า นั้นแหละครับผมมีปัญหาในด้านใดผมก็ใช้วิธีการค้นหาว่าปัญหาที่เรากำลังเจอน้ั้นจะแก้ไขได้อย่างไร ไม่ต่างกันกับกลุ่มลูกค้าของเราเช่นกันครับ การสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ก็เป็นอีกทางหนึ่งในการเข้าถึงของลูกค้าเราเช่นกันครับ

ทั้งหมดนี้เป็นประเภทตัวอย่างหรือประเภทหลักๆในการใช้ Content Marketing กับธุรกิจและยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายในการนำเนื้อหามาช่วยในการสร้างแบรนด์ ช่วยในเรื่องการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีในยุกนี้ครับ

สร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing,Content Marketing

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *