[Graphic Design] กราฟฟิกดีไซน์นั้นสำคัญอย่างไร

[Graphic Design] กราฟฟิกดีไซน์นั้นสำคัญอย่างไร

กราฟฟิกดีไซน์เนอร์นั้นสำคัญอย่างไร ในปัจจุบันนั้นกราฟฟิกดีไซน์มักจะถูกรวมไม่ทางการออกแบบ การวางองค์ประกอบ ฉลากโลโก้สินค้า การวางแบบโฆษณา หรือ หน้าปกหนังสือ นิติยสาร ฯลฯ ทำให้ต้องให้ความสำคัญของกราฟฟิกดีไซน์มากขึ้นสำหรับ สินค้าหรือบริการ

การเข้าถึงของงานทางด้านกราฟฟิกดีไซน์ จะมีองค์ประกอบของอย่างๆส่วนมาประกอบกันออกมาเป็นงานกราฟฟิกดีไซน์

1. ขนาด

ขนาดของตัวสินค้า หรือ โปรดักนั้นที่ถูกกำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อใช้ในการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น ความยาว ความสูงของรูปโฆษณา

2. รูปร่าง

รูปร่างของการออกแบบนั้นก็หมายถึงการออกแบบของกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมันคือความต้องการของลูกค้าสำหรับรูปร่างของกราฟฟิกโฆษณาที่ออกแบบมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ เช่น ต้องการงานที่ดูสบายตา เข้าถึงงาน และเข้าใจข้อความตั้งแต่แรกเห็น

3. สีสัน

การใช้งานสีประกอบกับรูปร่างที่ได้ออกแบบมาข้างต้นนั้นต้องทำงานระมัดระวังเพราะการใส่สีสันของไปในรูปร่างที่ออกแบบมานั้น ทำให้งานกราฟฟิกดีไซน์หมดคุณค่าไปได้เลย หรือ ไม่ต่างอะไรกับเด็กที่พึงหัดวาดรูปนั้นเอง

4. องค์ประกอบ

แน่นอนครับ เรามีรูปร่างของรูปภาพโฆษณาที่ดีแล้ว มีสีสันที่ดีเข้ากันแล้ว แต่องค์ประกอบโดยรวมนั้นออกมาไม่ดีหรือเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเกินไปทำให้รูปร่างเปลี่ยนได้ข้อนี้ต้องระวังให้ดีสำหรับงานทางด้าน กราฟฟิกดีไซน์

การให้ความสำหรับกับกราฟฟิกดีไซน์ และ เข้าในการทำงานของกราฟฟิกดีไซน์เนอร์แล้วนั้นทำให้สินค้าหรือโปรดักที่คุณต้องการออกมาตรงตามความต้องการของคุณ ทำให้สื่อโฆษณาที่เผยแพร่ออกไปนั้นตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่ายและถูกใจผู้สร้างงานอีกด้วย

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *