แจกฟอนต์ “คัดสรร ดีมาก” (Cadson Demak)

แจกฟอนต์ “คัดสรร ดีมาก” (Cadson Demak)

แจกฟอนต์-22คัดสรร-ดีมาก22-Cadson-Demak-1024x545-1

บริษัท “คัดสรร ดีมาก” (Cadson Demak) ได้ทำการแจกจ่ายฟอนต์ให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์ และยังไม่ได้อับโหลดขึ้นไปใน Google Font เพื่อให้นักพัฒนาเว็บได้เลือกใช้ได้อย่างง่าย ตอนนี้ที่ Google Font นั้นจะมีอยู่เพียง 3 ชุดเท่านั้น แต่ทั้งสามชุดก็สามารถนำไปออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างดีแล้วครับ

แจกฟอนต์ คัดสรร ดีมาก (Cadson Demak)
แจกฟอนต์ คัดสรร ดีมาก (Cadson Demak)

ท่านใดสนใจที่จะดาวโหลดฟอนต์และทำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Github หรือ Google Font เลือกเป็น Script เป็นภาษาไทยจะเห็นฟอนต์ไทย นะครับ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1 Comment

  1. สุพจน์ ลัทธิธรรมวุฒิ

    ต้องการฟอนต์ทั้งหมด

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *