แก้ไขปัญหารูปติดลิขสิทธิ์ ด้วย placehold.it

แก้ไขปัญหารูปติดลิขสิทธิ์ ด้วย placehold.it

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ แล้วหารูปมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ไม่ได้ เพราะรูปติดลิขสิทธ์ หรือ รูปไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า วันนี้ พระนครซอฟต์ เรามีทางแก้ไขปัญหานี้มาให้ครับ พร้อมการรูปถึงการออกแบบเว็บไซต์โดยการใช้รูปสีเทาๆมาในการออกแบบว่าคืออะไรกัน มันมาได้ยังไง หาได้ที่ไหนโดยไม่ต้องสร้างเอง

คุณลูกค้าหลายๆท่านอยากจะมีข้อสงใสว่าทำไมกราฟฟิกดีไซน์จะต้องออกแบบเว็บไซต์และนำรูปสีเทาๆมาใส่ในการออกแบบด้วย ก็เพราะว่านักออกแบบหารูปมาแทนไม่ได้หรือการนำรูปมาใส่อาจจะทำให้ความสนใจในการออกแบบนั้นหลุดไป กลายเป็นว่าไปสนใจรูปแทนสะงัน หรือ เมือออกแบบและขึ้น Layout HTML เสร็จแล้วแต่ยังใส่รูปเทาๆอยู่เพื่อรอรูปจริง นั้นคือจุดประสงค์ของการออกแบบของนักออกแบบครับ

ส่วนรูปสีเทาๆหรือไอ้เจ้า placehold.it นั้นมันคืออะไร

รูปสีเทาๆนั้นถูกสร้างจากเว็บไซต์ placehold.it เป็นเว็บไซต์ที่สร้างรูปสีเทาเพื่อจำลองการออกแบบขึ้นมา สามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้หรือนำมาใส่ในการออกแบบเว็บไซต์ได้เช่นกัน โดยมีวิธีดังนี้

http://placehold.it/350×150

ตัวอย่างการใช้งาน

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *