โมเดลประสิทธิภาพ RAIL 4 ส่วน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์

เมื่อความเร็วเว็บไซต์มีผลต่ออันดับ Google Search บนมือถือ จะทำอย่างไร?

ความเร็วเว็บไซต์ มีผลต่ออันดับใน Google Search บนมือถือ แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ออกแบบเว็บไซต์ และปรับหน้าเว็บไซต์ให้รองรับ มือถือ ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ และมั่นตรวจสอบ Keyword ที่ทำงานอยู่ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง SEO แต่สุดท้าย …

Read More