บล็อก

[Graphic Design] กราฟฟิกดีไซน์นั้นสำคัญอย่างไร

กราฟฟิกดีไซน์เนอร์นั้นสำคัญอย่างไร ในปัจจุบันนั้นกราฟฟิกดีไซน์มักจะถูกรวมไม่ทางการออกแบบ การวางองค์ประกอบ ฉลากโลโก้สินค้า การวางแบบโฆษณา หรือ หน้าปกหนังสือ นิติยสาร ฯลฯ ทำให้ต้องให้ความสำคัญของกราฟฟิกดีไซน์มากขึ้นสำหรับ สินค้าหรือบริการ …

Read More