How can we help you?

ให้เราช่วยคุณ


Category to find the help you need

หมวดหมู่ของเราที่จะช่วยเหลือคุณ



อัพเดทข้อมูล

แจ้งการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มรูปหรือรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน


ออกแบบแบนเนอร์

ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อออกแบบป้ายแบนเนอร์แนะนำสินหน้าหรือกิจกรรมของบริษัท เพื่อแสดงในหน้าเว็บไซต์ให้ผู้เข้าชมเห็นเด่นชัด และสนใจต่อสินค้าหรือกิจกรรมนั้นๆ


E-Mail & Newsletter

ส่งข้อมูลเพื่อสร้างจดหมายแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ หรือบุคคลที่ Subscribe กลุ่มอีเมล์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์


Social Media

ส่งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานโพสข้อมูล โพสรูปภาพลง Social Media ตามช่วงเวลาที่กำหนด