How can we help you?

ให้เราช่วยคุณ


Submit a request

ส่งข้อมูลอัพเดท


การกรอกรายละเอียดของข้อมูลที่ครบถ้วน จะทำให้การเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรา :

  • Link หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  • หัวข้อข่าว, หัวข้อกิจกรรม, หัวข้อในการแก้ไข
  • ไฟล์แนบ, เอกสารแนบ Word, PDF หรือไฟล์รูปภาพ
  • Drop files here or