ออกแบบเว็บไซต์ Petshop

Website


Client: VforPetshop.com

Since: 2013

Link: VforPetshop.com

Type: Website, E-Commerce

ออกแบบเว็บไซต์ร้าน Petshop ด้วยแนวคิดในการออกแบบสุดน่ารัก เหมาะสำหรับร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อาหารและเครื่องใช้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ระบบเว็บเป็น E-Commerce เพื่อสร้างแบรนด์เป็นของท่านเอง

no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป