ออกแบบเว็บไซต์ เอ็นจีจี ง้วน โกลด์ แอนด์ เจมส์

Website


Client: NGG เอ็นจีจี ง้วน โกลด์ แอนด์ เจมส์

Since: 2016

Link: nggjewellery.com

Type: Website, Responsive Design, Branding

ความสนุกและความท้าทายในการออกแบบเว็บไซต์ เอ็นจีจี ง้วน โกลด์ แอนด์ เจนส์ สามารถดำเนินการจัดทำเสร็จภายระยะเวลา 1 Week ก่อนงาน Bisou Nice 2016 โดยการออกแบบเน้นการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ NGG

no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป