ดูแลเว็บไซต์ บริษัท ประชาอุทิศแคนวาส จำกัด

Website


Client: บริษัท ประชาอุทิศแคนวาส จำกัด

Since: 2016

Link: prachautidcanvas.com

Type: MA Website, Responsive Design, Branding

ออกแบบเว็บไซต์พร้อมดูแล SEO Keyword เต็นท์ขนาด, เต็นท์ warehouse ด้วยตัวระบบเดิมใช้งานกับทาง yellowpage.co.th อยู่ ข้อมูลขาดการอัพเดท แต่สามารถทำมาเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตทำให้การทำ Keyword ไม่ยากและขึ้นหน้าแรกของ Google ได้ในเวลาที่รวดเร็ว

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป