ออกแบบโฆษณา facebook PattieUngWorld

Graphic


Client: PattieUngWorld

Since: 2015

Type:Graphic Design, Social Ads

งานการออกแบบสื่อโฆษณาภาพนิ่งให้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมการวางแบบ Website, IG และ LINE ให้กับ PATTIEUNG WORLD บริการงานออกแบบ เสมือนท่านมีกราฟิกในออฟฟิต

Short Description

Infographic


Infographic Design แนะนำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Short Description

Promotion Ads Design


ออกแบบ Ads โปรโมทชั่น บน Social Network

Short Description

Infographic Design


Infographic Design แนะนำผลิตภัณฑ์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์