ดูแลเว็บไซต์ Flanders Diamond Thailand – by Medina Jewellery Co.,Ltd.

Website


Client: Medina Jewellery Co., Ltd.

Since: 2016

Link: flandersdiamond-thailand.com

Type: MA Website, Responsive Design, Branding

ออกแบบเว็บไซต์พร้อมดูแลเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้เป็นที่รู้จัดใน Location ของที่ตั้งร้าน เว็บไซต์โชว์ Caletion ของเพรชความหมวดหมู่ Medina Jewellery Co.,Ltd.

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป