โรงสีไฟทรัพย์เจริญ Ads Billboard Design

Graphic, Printing


Client: หจก. โรงสีไฟทรัพย์เจริญ

Since: 2016

Type: Design, Branding

สร้างคุณค่าในการนำเสนอสินค้าจากคุณสมบัติของตัวสินค้าเอง โรงสีไฟทรัพย์เจริญดำเนินธุรกิจทางด้านการแปลรูปข้าวข่าวและส่งออก จนนำมาสู่การผลิตสินค้าประเภทข้าวสารตรานกนางแอ่น และนี้เป็นที่มาของ Ads Billboard ชิ้นนี้

Billboard Mockup

ทดสอบการนำขึ้น Billboard จริง


กราฟฟิกดีไซน์เราสามารถว่าแบบตัวอย่างหลังจากการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพจริง ก่อนนำโฆษณาขึ้นบน Billboard จริง

Billboard Ads Design โรงสีไฟทรัพย์เจริญ

ads design โรงสีไฟทรัพย์เจริญ