ออกแบบและดูแลเว็บไซต์ Waxxxx.world

Website


Client: บริษัท ซีเอบี อินเตอร์เทรด จำกัด

Since: 2017

Link: waxxxx.world

Type: MA Website, Responsive Design, Re-Design Website

ออกแบบเว็บไซต์ Waxxxx รองรับระบบ E-Commerce พร้อมระบบสมาชิกพิเศษเพื่อสิทธิ์ในการสั่งซื้อของในระบบสมาชิก และดูแลเว็บไซต์อัพเดทข้อมูล ออกแบบแบนเนอร์เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์และเว็บไซต์