ออกแบบ Ads PattieUng World

Graphic


Item No.

01

Redesign

ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการนำเสนอสื่อออนไลน์ ให้มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของลูกค้าหรือผู้ที่พบเห็น Ads โฆษณา

Item No.

02

Branding

Mood and Tone ที่ใช้เป็นโทนสีชมภูในการวางรูปแบบโฆษณาเพื่อการสื่อสาร Brand ของ PattieUng World

Item No.

03

Delivery

การนำเสนอของตัว Ads สื่อสารไปในทางให้ความรู้ของตัวสินค้าและโปรโมทชั่นที่ลูกค้าจะได้รับจากโฆษณานี้

Client: PattieUng World

Since: 2014

Link: www.pattieungworld.com

Type: Redesign, Branding, Website

ออกแบบสื่อโฆษณาภาพนิ่งให้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมออกแบบ Ads โฆษณาใน Social Media เช่น Facebook , Instagram, LINE, Fanpage และใน Website เช่น Banner Mascot Infographic