ดูแลเว็บไซต์ seta.asia

Website


Client: บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Since: 2017

Link: seta.asia

Type: MA Website, Responsive Design, Realtime Update

เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเว็บไซต์ seta.asia เป็นงานประชุมระดับนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีทางด้านพัฒนางานระดับเชีย ทีมงานพระนครซอฟต์ได้สร้างระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน ระบบคูปอง ระบบการแสดง Speker ที่เข้าร่วมงานจัดเรียงลำดับตามความเหมาะสมและตามตัวอักษร พร้อมการอัพเดทข้อมูลของตารางการประชุมแบบ Real Time อีกด้วย

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป