ดูแลเว็บไซต์ บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

Website


Client: บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

Since: 2017

Link: msc.co.th

Type: MA Website, Responsive Design, Re-Design Website

เป็นการ Re-Design หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด วางโครงสร้างของเว็บไซต์จัดหมวดหมูสินค้าเพื่อให้เข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อมระบบการจัดการเนื้อหาที่เป็น 2 ภาษา

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป