ดูแลเว็บไซต์ japanintouch.com

Website


Client: บริษัท เจลิฟวิ่ง จำกัด

Since: 2017

Link: japanintouch.com

Type: MA Website, Responsive Design, Re-Design

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ หรือ Re-Design เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างประเทศและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น พร้อมดูแลเว็บไซต์ ระบบseo ในการแสดงผลการค้นหา การอัพเดทเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์และการออกแบบแบนเนอร์ที่ใช้งานในเว็บไซต์อีกด้วย

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป