ดูแลเว็บไซต์ ceta.co.th

Website


Client: CETA WORLDWIDE EDUCATION

Since: 2017

Link: ceta.co.th

Type: MA Website, Re-Design

ทีมพระนครซอฟต์ ร่วมพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้กับทาง CETA WORLDWIDE EDUCATION ปรับปรุงเนื้อหาและระบบเว็บไซต์ใหม่ จากเดิมระบบเว็บไซต์เป็น WordPress เวอร์ชั่นเก่า 3.5 ปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมทีมงานอัพเดทข้อมูลใหม่ๆและจัดทำระบบลงทะเบียนรับโค้วต้าต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์

ผลงานอื่นๆ


no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป