CI คืออะไร

By phranakornsoft News & Blogs 1 ความเห็น บน CI คืออะไร

CI คือ อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจโดยจะออกมาในลักษณะของแบรนด์และการใช้เครื่องหมายการค้า สีขององค์กร ในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้านั้นจำเป็นต้องใช้อัตลักษณ์ในการสร้าง เพื่อให้สามารถสื่อสารผ่าน 3 ช่องทางคือ ผ่านทางภาพ, ทางพฤติกรรม ผ่านการพูด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบเครื่องหมายการค้า เช่น ออกแบบ Logo, ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ต่อไป
การออกแบบเครื่องหมายการค้า (Logo)

  1. การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจาก CI
  2. กำหนดแนวคิดของการออกแบบ ฟอนต์ สี รายละเอียด
  3. ร่างภาพเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม
  4. ลดทอนรายละเอียด
  5. รางแบบสี
  6. เขียนแบบจริง

ผลสรุปของการกำหนดอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และทำการออกแบบตามแนวทางจะได้ภาพลักษณ์องค์กรออกมา CI ก็จะทำหน้าที่ให้กับองค์กรโดยอัตโนมัติ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ci กับการออกแบบ 0 ci กับการออกแบบ 1 ci กับการออกแบบ 2 ci กับการออกแบบ 3 ci กับการออกแบบ 4 ci กับการออกแบบ 5 ci กับการออกแบบ 6 ci กับการออกแบบ 7 ci กับการออกแบบ 8 ci กับการออกแบบ 9 ci กับการออกแบบ 10 ci กับการออกแบบ 11

ผลงานการออกแบบของ พระนครซอฟต์

  • Share:
One comment

Leave a comment