CI คืออะไร

PhranakornSoft Co., Ltd.

CI คืออะไร – CI คือ อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ โดยจะออกมาในลักษณะของแบรนด์และการใช้เครื่องหมายการค้า สีขององค์กร ในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้านั้นจำเป็นต้องใช้อัตลักษณ์ในการสร้าง เพื่อให้สามารถสื่อสารผ่าน 3 ช่องทางคือ ผ่านทางภาพ, ทางพฤติกรรม ผ่านการพูด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบเครื่องหมายการค้า เช่น ออกแบบ Logo, ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ต่อไป

การออกแบบเครื่องหมายการค้า (Logo)

  1. การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจาก CI
  2. กำหนดแนวคิดของการออกแบบ ฟอนต์ สี รายละเอียด
  3. ร่างภาพเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม
  4. ลดทอนรายละเอียด
  5. รางแบบสี
  6. เขียนแบบจริง

ผลสรุปของการกำหนดอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และทำการออกแบบตามแนวทางจะได้ภาพลักษณ์องค์กรออกมา CI ก็จะทำหน้าที่ให้กับองค์กรโดยอัตโนมัติ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ci กับการออกแบบ 8  Corporate Identity สำคัญอย่างไร ci หรือ Corporate Identity

ผลงานการออกแบบของ พระนครซอฟต์

0 Comments

ใส่ความเห็น

More great articles

10 เทรนด์เว็บดีไซน์ ในปี 2014

10 เทรนด์เว็บดีไซน์ …

Read Story

Motion Graphic คือ

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ…

Read Story
Arrow-up